Privātuma politika

Pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fondam, mūsu klientiem ir iespēja apmeklēt vissezonas atpūtas namiņu!

 

Kopējās projekta izmaksas 27733.00 EUR
Eiropas Lauksaimniecības fonda līdzfinansējums 13866.50 EUR

Projekta Nr. 21-04-AL32-A019.2101-000010
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.